Hörn
Hörn
övergår till
instängda rummet

ett hörn av
det instängda rummet

caput mortum

målar den mest
skuggade ytan

fyller ytan
med små små
penseldrag
Porträtt
Porträtt
svarta fåglar
landar vid sitt
nattläger

gavelspetsen är
nyvässad

psalmen över i
disharmoni

i mörkret börjar
björkens grenar spela

i mörkret sitter
den introverte
och inväntar
Guds beröring
Katten
Katten
taken lyser vackert vita
kråkfåglar stryker av och an

konstkritikern efterlyser
det banbrytande nya

kritikern verkar
smått desperat

som sagt
taken lyser vackert vita
och nu är det dags
för Scarlatti

känner stor sympati
för ikonmålaren
Valv
Valv
väsande röster
som från våningen
under källarvåningen

dubbla baskaggar
smattrar
som kulsprutor

duvan vibrerar
på nattkvisten

mina halvdöda pelargoner
hoppar omkring
på fönsterbrädan

Kristi fingrar
spretar där
på korset

metallröster river
skymningen
sönder och samman

mina sakrala målningar
ropar efter Palestrina
ropar efter en mässa
av Obrecht

när allt är över
när baskaggen tystnat
läser Werner Aspenström
om virvelbaggens
tudelade öga
Blå grå psalm
Blå grå psalm
laddar en yta
en svag laddning
knappt förnimbar

blåmesen klänger
i björkens hängen

det kryllar av fåglar
i trädgården

målar min psalm

de små snökornen
fortsätter falla
utsikten är vit
Trana
Trana
Kom sanna ljus.
Kom sanna liv.
Kom dolda mysterium.

sitter i skogsbrynet

öppen mot ljuset
likt Symeon den Nye Teologen
(949 - 1049)

9 tranor på åkern

läser om heliga män

heliga tranor

transkiberar
trankliv
till
transkrift
Cell
Cell
en fluga kolliderar
med en knastertorr
vinterpelargon

en fluga på rygg

målar ny cell

livsfris á la Munch

barkborregångar
fåglar
destruktiva celler

målar gravkartan
himmelsblå

målar utsikt
mot universum
en färgrik bild

turkduvor i vilsen flykt
Knipa
Knipa
knipan dyker i sitt
sommarvatten

öar av is bildas i taket

benen kavar vevar
vattenvirvlar
saboterar isbildning
Fåglar
Fåglar
följer de vassa klövarna

ljus kastas in bland sträckta halsar

vandrar i kanten av ett fragment

fåglar rastar i ett fragment

vägen skär som en kniv
Fiskmås
Fiskmås
avsätter grunda spår
i den frusna jorden
spräcker spröd is

vattnet når
den bortre ladan

möter tusentals vingar
en böljande
framvällande flock

klyver flocken

stannar vid ladan

står tätt intill väggen

hör att sädesärlan
landar på taket

inväntar blåhöken
Trana
Trana
överges av mina
två tranmodeller

långt långt
till fåglar

får fabulera

egentligen alltid
fabuleringar
vid försök
att skildra
Trana
Trana
klangfulla rop

Sibelius var deras
hängivne lärjunge

farsan tyckte också
om tranor
Vipa
Vipa
några plus
gråväder

försöker tusch
försöker vipor
någon enda känns som en vipa
men penselskriften
stel som...

måste lära mig dansa
dansa som en lekflygande vipainfo (at)mats-jonsson.se (c) www.adular.se